העלאת חדשות והודעות

העלאת חדשות והודעות

1. לחץ על "אזור שלי"

2. בחר בחברה שלך

3. לחץ על "חדשות"

4. לחץ על "הוסף+"

5. מלאו את כל השורות הרלוונטיות על פי אופן האירוע החדשותי שלכם. (הקפידו להרחיב כמה שניתן על מנת לאפשר את הבנתם של בעלי עסקים אחרים שלאו דווקא בעלי רקע זהה לשלכם).

6. לחצו על שמירה והמתינו להעלאת העמוד.

7. תוכלו לראות את המודעה שלכם בסעיף החדשות עולה בשרשור

(אם תרצו לראות חדשות רק ממדינה מסוימת, למשל ישראל, לחצו על כפתור הסנן (ראה טיפים לשימוש) ובחרו ישראל. המערכת תציג לכם חדשות רק ממדינת ישראל.