גאורגי פטרוב

גאורגי פטרוב

בשם לשכה למסחר ולתעשייה של הפדרציה הרוסית אני מברך משתתפי הפורום שבמהלכו יוצגו אפשרויות חדשות לפיתוח קשרים עסקיים על בסיס אינטרנט-טכנולוגיות. פרויקטים שפותחו ע"י שותפים ישראלים ומוצגים היום פותחים אפשרויות חדשות ליזמים מרוסיה, מארצות אחרות של חבר המדינות וממדינות רחוקות אחרות. לימוד מעשי של מצע התקשורת וחנויות אלקטרוניות ע"י קהילה עסקית, שימוש במערכת רחבה של שירותים נוספים המוצעים בפרויקט "לשכה למסחר ולתעשייה-מרכז" יהיו לעזר טוב בקידום סחורות ושירותים ולמימוש משותף של הפרויקט. מוצר מידע אחר – "בנק פרויקטים חדשניים" – מכוון לבניית קשרים בין משקיעים לבין מפתחי מוצר חדשני, דהיינו, מבנים ממלכתיים, מסחריים ואחרים. מימוש אותם הפרויקטים יסייע לפיתוח קשרים מסחריים וכלכליים בין קהיליות עסקיות במדינותינו. אני מאחלת לכל משתתפי הפורום עבודה פורייה והשגת תוצאות ממשיות. הלשכה למסחר ולתעשייה של הפדרציה הרוסית מסייעת לפיתוח כלכלה של רוסיה, לשילובה במערכת משק עולמית, ליצירת תנאים טובות ונוחים לפיתוח כל סוגי פעילות עסקית. הלשכה למסחר ולתעשייה של הפדרציה הרוסית מייצגת אינטרסים של עסקים קטנים, בינוניים וגדולים ומקיפה בפעילותה את כל תחומי היזמות, כגון: תעשייה, מסחר פנים וחוץ, חקלאות, מערכת פיננסית ושירותים. מערכת הלשכה למסחר ולתעשייה של הפדרציה הרוסית מאחדת 174 לשכות אזוריות, יותר מ-200 איגודים, אגודות ותאגידים אחרים של יזמים ברמה פדראלית וכ-500 אגודות עסקיות ברמה אזורית המייצגים סקטורים עיקריים של הכלכלה הרוסית, אלפי מפעלים וארגונים בבעלויות שונות. 

ארגון:   לשכת המסחר והתעשייה של הפדרציה הרוסית

עמדה:   משנה לנשיא

loader